Đế Pizza

Mã sản phẩm: D105
Liên hệ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đế bánh Pizza luôn cán mới cho khách hàng

Đầy đủ các size bánh

Đế 12cm

Đế 14cm

Đế 16Cm

Đế 18 Cm

Đế 20Cm

Đế 24Cm

Đế 30cm

Sản phẩm liên quan